Về việc chuyển sang blog Quần Cam

Xin thông báo với các bạn là mình sẽ chuyển các bài viết liên quan đến kĩ thuật đến Blog Quần Cam.

Khi bắt đầu với hqc.io khoảng 2 năm trước, ý đinh ban đầu của mình là muốn có một nơi để ghi chép lưu lại những suy nghĩ của mình về cuộc sống, về xã hội mà từ đó, mình của tuổi 30, 35, 40 có thể mường tượng lại ở tuổi 25, 27, 30, mình đã sống một cuộc sống như thế nào. Đó là lý do có khá nhiều bài viết trên blog này không bật chức năng bình luận.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mình cũng viết được kha khá bài chủ yếu về kĩ thuật và nghề đi code. 🙈

Để không đi ngược với mục đích ban đầu, như đã nói ở trên, mình sẽ bắt đầu viết những bài mới về lập trình ở quan-cam.com. Những bài viết kĩ thuật trên blog này mình sẽ redirect các bạn qua Blog Quần Cam.

Rất mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của các bạn.