Cẩm Huỳnh

Cẩm Huỳnh

@qcam

Software Enbugger / Dumplings Maker


Writings

Inside a streaming parser

This post showcases how the streaming part in Saxy is done, and how a recent speed-up was made thanks to macros.


Posts on quan-cam.com

ExUnit capture log và Erlang IO system

Bài viết giải thích cách IO system trong Erlang vận hành và một số ứng dụng của nó.

Elixir - Ngôn ngữ được viết bằng macros

Macro không những là một trong những viên gạch giúp bạn meta-program với Elixir, mà nó còn là công cụ giúp Elixir meta-program ... chính nó nữa.

Timing attack

Timing attack là gì và vì sao một kỹ sư phần mềm như bạn lại phải quan tâm.

Recent journals

菊花茶

Chuyện gặp người tốt

Random 27–05–2018