Cẩm Huỳnh

Cẩm Huỳnh

@qcam

Software Enbugger / Dumplings Maker


Writings

Chuyện phát âm

Tui thấy con đường học tiếng Anh của người Việt sao mà khổ trăm bề. Mang tiếng được học tiếng Anh 7, 8 năm nhưng khi ra trường, nhiều học sinh còn không phát âm được chữ “student” cho ra hồn, chứ đừng nói là giao tiếp.

Six confusing features in Ruby

In this post I am trying to point out some Ruby features you might want to use with a lot of caution.

How to explain rsync to a six year old

What would be the easiest way to explain how rsync works to a six year old?

My daily routine and why I love it

I’ve been shaping myself to this routine and am loving it, so would like to share it around.

Good team, bad team

Đây là câu hỏi rất hay được tranh luận trên các diễn đàn. Có người bảo công ty cứ trả lương cao là tốt, có người cho rằng chỉ có công ty product mới có thể là good-team, có luồng ý kiến khác lại nói văn hóa công ty sẽ quyết định sự thành bại của một team.