Cẩm Huỳnh

Cẩm Huỳnh

@qcam

Software Enbugger / Dumplings Maker


Writings

Inside a streaming parser

This post showcases how the streaming part in Saxy is done, and how a recent speed-up was made thanks to macros.


Posts on quan-cam.com

Một số kĩ thuật caching với HTTP/1.1

Giới thiệu RFC7234 và một số kỹ thuật tăng tốc web với HTTP/1.1 Caching.

Vô chiêu thắng hữu chiêu

[Review sách] Work Effectively With Legacy Code

Trong quá trình hành tẩu giang hồ, làm việc với legacy code gần như là điều không tránh khỏi. Bài viết giới thiệu sách Work Effectively With Legacy Code, một cuốn sách giúp bạn làm việc hiệu quả với legacy code.

Recent journals

菊花茶

Chuyện gặp người tốt

Random 27–05–2018